RSI preventie

Omdat langdurig beeldschermwerk de kans op RSI klachten fors vergroot, biedt Arbo Select Holland u een professioneel (juridisch getoetst) RSI-preventie pakket aan voor twee groepen medewerkers:

A. Huidige Medewerkers
1. Voorlichting over RSI preventie traject
2. Aanbieden digitale 5W’s voorlichting & RSI-scan
3. Workshop over gescoorde knelpunten uit scan
4. Nazorg ‘hoe knelpunten op te lossen’
5. Herhaling tot knelpunten zijn verdwenen.
6. Herstart digitale 5W’s na 1 jaar.

B. Nieuwe medewerkers
1. Tijdens Introductie bijeenkomst uitleg RSI-preventie traject.
2. Bezoek werkplekcheck door bedrijfsfysiotherapeut (expert)
3. Aanbieden digitale 5W’s voorlichting & RSI scan
4. Workshop over gescoorde knelpunten uit scan
5. Nazorg ‘hoe knelpunten op te lossen’
6. Herhaling tot knelpunten zijn verdwenen
7. Herstart digitale 5W’s na 1 jaar.

Dit kan eventueel worden aangevuld met een juridisch-proof traject bestaande uit 3 mails aan de medewerker ter herinnering om de scan in te vullen. Door deze activiteit wordt nog meer aan de arbozorgplicht van u als werkgever gedaan en wordt de werknemer nog meer op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid gewezen. En dat voorkomt succesvolle claims. * beproefd juridisch concept *

Ook in losse onderdelen beschikbaar. Ondersteuning gedurende het traject door gecertificeerde deskundigen. Optie: Training gebruik Sneltoetsten door www.ergobar.nl

Resultaat :
Nauwelijks RSI klachten, RSI preventie zorgsysteem, hogere productie, tevreden medewerkers, lagere kosten.