Verzuim preventie

Ziek zijn mag… Maar gezondheid blijft het grootste goed !! Vakbekwaam en gemotiveerde medewerkers zijn dé sleutel tot succes.

Een goed doordacht verzuimbeleid is een belangrijk onderdeel in de verzuim-preventie-keten om uw medewerkers gezond en productief te houden. Tevredenheid boven alles.

Werkt uw bedrijf nog steeds samen met een Arbodienst?
Vanaf 1 juli 2005 is dat niet meer verplicht. Het kan net zo goed én goedkoper door Arbo Select Holland worden geregeld. Wij regelen de opzegging van het contract met uw arbodienst. Uw moet afwegen : ik betaal veel en wat krijg ik ervoor ? Het gaat over meerwaarde. Bij Arbo Select Holland gaat het niet over ‘uurtje factuurtje’ .

Het arbo- en verzuimbeleid in uw organisatie is één van de mogelijkheden om de medewerkers optimaal in het bedrijf te kunnen inzetten. Bij het invoeren of verbeteren daarvan speelt een ‘op maat’ arbodienstverlening een belangrijke ondersteunende rol.

Arbo Select Holland adviseert ook uw bedrijf over de meest effectieve manier van het uitvoeren van een afgestemd verzuimbeleid.

Arbo Select Holland beheert het gehele verzuimtraject voor bedrijven te Barneveld, Spakenburg, Bunschoten, Almere, Amsterdam. Wanneer sluit uw organisatie zich aan? bel 06-36153000.

>> twijfelt u aan iemands verzuim-afwezigheid? Arbo Select Holland verzorgt voor u een spoedcontrole, met dezelfde dag nog een huisbezoek en een rapportage.

Aanbod
Arbo Select Holland ondersteunt dus bedrijven en instellingen bij het opzetten, invoeren en beheersen van alle verzuimpreventie activiteiten waaronder beleid, verzuimprotocol, registratie, casemanagement en reïntegratie. Natuurlijk Poortwachter-proof en op basis van het z.g.n. Beslismodel*.

Onze activiteiten
– Verzuimpreventie / -reductie zorgpakket :
– > beleid / protocol / workshops / implementatie / herhaling
– Casemanagement (WvPoortwachter proof)
– Reïntegratie activiteiten (ook extern) / spoedcontrole
– Verzuimregistratie opzetten

Wat krijgt u
1. verzuim zorgsysteem (bijv. “Maatwerkregeling” )
2. verzuim registratie
3. verlaging verzuimcijfer
4. kosten besparend

Bel met Maarten van der Molen voor een vrijblijvende uitleg 06 – 36 153 000.

* TOELICHTING BESLISMODEL
Het beslismodel is een model dat gericht is op het individu, de medewerker dus; ziek wordt gezien als een beslissing van die medewerker. Het model richt zich dus op het moment van ziek melden. De medewerker bepaalt zélf wanneer en waarom hij of zij zich ziek meldt, hoe lang hij/zij ziek zal blijven en op welk moment hij/zij weer aan het werk gaat. Het verzuimtraject bestaat uit vijf maal een beslissing. Door deze vijf beslissingen te beïnvloeden door bijvoorbeeld het tonen van goed werkgeverschap of een goede zorgplicht, worden deze stappen gunstig beïnvloed. Arbo Select Holland is aanhanger van dit beslismodel en bezit daarin de nodige expertise.